Sedan den 7 februari har Region Stockholm haft en regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, som har samordnat arbetet med covid-19. Sedan början av mars har den regionala sjukvårdsledningen arbetat i förstärkningsläge och bland annat fokuserat på koordinering av vårdkapacitet, fördelning av skyddsutrustning och tillgång till läkemedel.

Eftersom antalet patienter med covid-19 nu minskar har RSSL nu beslutat att gå över till stabsläge.

Men Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, betonar att vården fortfarande är pressad och att ett stabsläge inte något sätt innebär ett normalläge.

– RSSL har därför fortsatt ett mycket viktigt uppdrag i pandemin, inte bara att följa händelseutvecklingen, utan också för att fatta nödvändiga beslut och följa upp våra verksamheters arbete under rådande pandemi, säger Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

För att säkra beredskapen under sommaren har RSSL beslutat att akutsjukhusen ska ha minst dubbelt så många intensivvårdsplatser som sommaren 2019, med förmåga att vid behov skala upp intensivvårdskapaciteten ytterligare. Det totala antalet bemannade vårdplatser ska också vara minst 200 fler än förra sommaren.