På tisdagen valde regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland vid sina respektive sammanträden att upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö skulle avbrytas.

Sedan tidigare har anbudstiden förlängts från maj till augusti på grund av pandemin. Men nu har regionstyrelsen i Stockholm kommit fram till att det inte var tillräckligt. Det krävs en längre period innan ett sådant program kan genomdrivas ordentligt.

– Vården behöver fokusera på den pandemi som råder. När pandemin är över behöver vi ta hand om de patienter som inte fått vård, eftersom den planerade vården har skjutits upp. Vi ser inte att det finns möjlighet för vår personal att lägga annat åt sidan på det sätt som ett lyckat genomförande kräver, säger Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör inom Stockholms läns sjukvårdsområde, läkare och ordförande i programrådet för Framtidens vårdinformationsmiljö i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Framtidens Vårdinformationsmiljö, ofta förkortat FVM, ska ersätta en lång rad IT-system inom hälso- och sjukvården, däribland journalsystemet. Det är en massiv upphandling som kan jämföras med de som gjordes i Skåne och Västra Götaland för ett par år sedan och som ligger i storleksordningen en respektive två miljarder kronor.

Daniel Forslund (L), biträdande regionråd med ansvar för digitalisering och e-hälsa, menar att det är svårt att säga när en upphandling kan börja på nytt, eftersom man inte vet hur pandemin kommer att se ut under hösten och vintern.

– Jag tror tidigast hösten 2021. Vi har fortfarande många intensivvårdspatienter inneliggande och vi har många mindre sjuka patienter som väntar på sin elektiva behandling. Mycket av det kommer att behöva arbetas igen under lång tid, säger han till Läkartidningen.

Regiondirektören i Stockholm har också fått uppdraget att återkomma med en plan för hur arbetet med upphandling kan återupptas, när läget i vården medger det.

– Den lilla fördelen i allt detta elände är att vi kan göra en ny analys av vårdens behov och teknikens möjligheter, som då blir mer färsk än den vi hade. Den nuvarande upphandlingen bygger på analyser som gjordes 2016–2017, säger Daniel Forslund.

Det är inte första gången som upphandlingen av FVM avbryts. I december beslutade regionstyrelsen i Stockholm att upphandlingen skulle avbrytas. Då var anledningen bristande konkurrens.

Går det troll i den  här upphandlingen?

– Ja, det kan ju verka som det. Men då var det formella fel i de anbud som kom in. Nu är det helt andra skäl som är allvarligare. Vi kan inte göra ett införande som är dåligt eller inte anpassat efter vårdens behov, då blir det en dålig IT-lösning. Det är därför vi är angelägna om att vårdpersonalen måste kunna vara med och kravställa och utvärdera, säger Daniel Forslund.

 

Läs även:

Stockholm avbryter stor IT-upphandling

Nytt journalsystem i Västra Götaland försenas minst ett år

Västra Götalandsregionen väljer nytt IT-system för två miljarder

IT-striden slut – Skånes miljardsatsning får grönt ljus