Det är inom ramen för studien RECOVERY som brittiska forskare prövat behandling med dexametason – en billig och brett tillgänglig steroid – hos sjukhusvårdade patienter med covid-19.

Nu går de ut med preliminära resultat.

Enligt forskarna minskade behandling med dexametason 28-dagarsmortaliteten med en tredjedel hos patienter med behov av respiratorvård, jämfört med standardbehandling. Och med en femtedel hos patienter som enbart hade behov av syrgas.

Utifrån studiens resultat skulle ungefär 8 patienter med behov av respiratorvård eller 25 patienter med enbart syrgasbehov behöva få behandling med läkemedlet för att förhindra ett dödsfall.

Hos patienter utan behov av någon form av andningsstöd sågs dock ingen nytta med behandlingen.

I studien randomiserades drygt 2 100 patienter till daglig behandling med dexametason i 10 dagar. De jämfördes sedan med drygt 4 300 patienter som randomiserats till vanlig vård.

Enligt Peter Horby, professor vid universitetet i Oxford och en av huvudprövarna i studien, är det extremt välkomna resultat.

– Dexametason är det första läkemedel som visats förbättra överlevnaden vid covid-19, säger han i ett pressmeddelande.

Han anser att behandling med dexametason nu ska bli standard hos patienter som är tillräckligt sjuka för att behöva syrgas, eftersom resultaten visar på en stor och tydlig överlevnadsfördel i den gruppen.

Och i ett annat pressmeddelande beskriver WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus det hela som »fantastiska nyheter«.

– Jag gratulerar den brittiska regeringen, Universitetet i Oxford och de många sjukhus och patienter i Storbritannien som har bidragit till det här livräddande vetenskapliga genombrottet.

Där framgår även att WHO ser fram emot att få ta del av fullständiga data från studien under de kommande dagarna. Världshälsoorganisationen kommer också koordinera en metaanalys för att öka förståelsen av den aktuella interventionen.