WHO stoppade tillfälligt alla kliniska studier med läkemedlen efter att Lancet publicerat den aktuella registerstudien, som omfattade mer än 96 000 personer.

Efter att Lancets redaktörer tidigare i veckan slagit fast att det fanns allvarliga frågetecken kring studiens data, som kommer från en databas ägd av företaget Surgisphere, gav dock WHO klartecken att återuppta de stoppade studierna.

I samma veva meddelade Lancet också att en oberoende granskning av studiens data beställts av forskarna bakom studien.

Nu drar alltså tidskriften tillbaka studien på några av forskarnas begäran.

I ett meddelande på tidskriftens sajt skriver forskarna att företaget inte velat lämna ut fullständiga data från studien till de oberoende granskarna, som därmed inte kunnat utföra sitt uppdrag.