Förekomsten av antikroppar för coronaviruset har ökat bland svenskarna. Det visar i alla fall den undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort av blodprover i nio regioner.

Drygt 1 100 blodprover samlades in och analyserades för covid-19 under perioden 27 april till 24 maj. Den sista veckan var förekomsten av antikroppar 6,1 procent, vilket kan jämföras med 4,7 procent en månad tidigare.

Immuniteten har ökat i samtliga åldersgrupper, även om det är svårt att säga precis hur utvecklingen har sett ut eftersom det är ganska få individer i varje grupp. Klart är i alla fall att antikroppar är betydligt mindre förekommande i gruppen 65–95 år jämfört med yngre. Och det kan tyda på något positivt.

– Det är väldigt tydligt att de äldre har betydligt mindre immunitet än de yngre, vilket ganska tydligt talar för att den strategi vi har för att skydda de äldre faktiskt fungerar i stor utsträckning, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

Folkhälsomyndigheten har också gjort en nationell undersökning av hur många som burit på viruset vid ett givet tillfälle. Den 25–28 maj tog dryga 2 900 frivilliga i alla åldrar prov på sig själva. Och det visade en nedgång av virusförekomst jämfört med en undersökning i april.

I de yngre åldrarna, upp till 29 år, hittades inga virus alls. Det kan jämföras med 1,9 procent i gruppen 16–29 år i april. Bland de äldre har förekomsten också gått ned sedan mätningen i april.

– Vi tolkar det här som att epidemin i Sverige har passerat toppen och att den är på väg ner, sa Anders Tegnell.

Andra siffror som går åt rätt håll, om än kanske långsammare än önskat, är antalet intensivvårdade. På onsdagen vårdades 218 patienter med covid på IVA runtom i landet. Det kan jämföras med 282 en vecka tidigare.

Med den ökade testningen i Sverige har dock antalet kända fall i Sverige gått upp markant sedan början av juni. Totalt sett har drygt 56 000 covid-fall bekräftats i landet.