Revisorerna i Region Uppsala har tidigare avstyrkt från att ge ansvarsfrihet till varuförsörjningsnämnden, som är en gemensam nämnd för regionerna Uppsala, Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro.

Regionfullmäktige i Uppsala går på revisorernas linje och har nu beslutat att inte bevilja nämnden ansvarsfrihet.

Läkartidningen berättade nyligen om en utredning av leveranskrisen som drabbade de fem regionerna i höstas. Utredningen kom bland annat fram till att både Varuförsörjningen, det vill säga den förvaltning som styrs av varuförsörjningsnämnden, och den nya leverantören Apotekstjänst gjort felaktiga bedömningar vid leverantörsbytet.

Erik Weiman (M) ordförande i regionstyrelsen i Uppsala menar att varuförsörjningsnämnden inte är de enda som har begått fel som ledde fram till leveranskrisen.

– Men det politiska ansvaret vilar tungt på varuförsörjningsnämnden och det fanns anledning för fullmäktige som det granskande organet att markera att man har ett ansvar när man sitter i en nämnd, säger han till P4 Uppland.

Sedan tidigare har Region Sörmland beslutat att inte bevilja regionens ledamöter i varuförsörjningsnämnden ansvarsfrihet, vilket Dagens Medicin rapporterat.

Läs också:

Utredning: Både Apotekstjänst och Varuförsörjningen brast i bedömning