– Den pågående pandemin är ett allvarligt hot både mot liv och hälsa, och mot vår ekonomi. När något så här allvarligt sker är det viktigt att det utvärderas, så att relevanta lärdomar kan dras för framtiden, och att det sker på så sätt att utredaren är oberoende av Region Uppsala, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Utredningen ska omfatta regionens hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Den ska också beskriva insatserna inom kommunikation och HR, och analysera om den nuvarande organisationen är funktionell. Inom vissa områden ska man också beskriva hur medarbetarnas upplevert arbetsgivarens hantering av krisen.

Utredningen ska genomföras i samråd med bland annat länets kommuner. Enligt förslaget ska arbetet följas av en politisk referensgrupp med representanter från regionstyrelsen och en representant från varje kommunstyrelse.

Uppdraget ska redovisas senast i april 2021.

För ett par veckor sedan beslutade även politikerna i Region Stockholm att oberoende experter ska granska regionens insatser under coronapandemin. Det uppdraget ska redovisas till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020. Men beroende på hur pandemin utvecklas kan arbetet komma att fortsätta även efter det.

 

Läs även:

Region Stockholm ska granska hanteringen av coronakrisen