Vid dagens myndighetsgemensamma pressträff pekade både statsepidemiolog Anders Tegnell och Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef vid Socialstyrelsen, på den nedåtgående kurvan inom IVA och behovet av pressa ner den ytterligare. Under sommaren minskar antalet vårdplatser och hälso- och sjukvården behöver återhämtning. De underströk vikten av att allmänheten håller i, håller ut och fortsätter följa smittspridningsråden.

– IVA-situationen ser successivt sakta allt bättre ut, men den skulle behöva se ännu bättre ut för att man ska få den återhämtning man behöver, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på presskonferensen.

Antalet disponibla intensivvårdsplatser i landet är i dag 649. Av dem är 459 belagda, och av dessa upptas 200 av covid-19-patienter, enligt Socialstyrelsen. Patienter som intensivvårdas med anledning av covid-19 blir allt färre.

– Det är 20 procent färre än förra veckan och 65 procent färre än vecka 17 då covid-patienterna på IVA var som flest, sa Taha Alexandersson.

Det går fortsatt åt rätt håll, det är fler som vårdas på IVA av andra anledningar än covid-19 nu, och det är en trend man sett de senaste två veckorna. Samtidigt lyfte Taha Alexandersson fram att det stora problemet i regionerna är bemanningen.

– Bemanning och personalresurser är fortsatt den största utmaningen i nästan alla regioner. Landets hälso- och sjukvårdspersonal har tunga månader bakom sig och en period av oro framför sig. De behöver få ut sina planerade semestrar, i vissa fall är de planerade till fyra veckor, i vissa fall till tre veckors semester, samtidigt som man upprätthåller en förmåga och en beredskap i hälso- och sjukvården. Men den här oron handlar om att om något annat skulle hända, om smittspridningen skulle öka och man skulle kallas in, sa Taha Alexandersson.

Allmänt om hur regionerna rapporterar om sitt läge sa hon:

– Sju regioner ser en minimal förbättring och tio regioner ser en minimal eller märkbar försämring i sina korttids- och långtidsprognoser. Och det hänger inte ihop med tillgången på skyddsutrustning, utan även här är det personalfrågan som avspeglas, bemanning och oro för belastningsökningar framför allt.