Som Läkartidningen berättat tidigare pågår en studie vid Danderyds sjukhus i Stockholm där man mäter om personal utvecklat antikroppar mot covid-19. Arbetet genomförs av forskare på Danderyds sjukhus samt forskare från KTH. Genom att provta medarbetare över en längre tid hoppas man kunna se hur stor andel av personalen på sjukhuset som har haft viruset.

I slutet av april visade en första avstämning att cirka 20 procent av de 527 medarbetare som testats då hade antikroppar mot sars-cov-2.

– När de första resultaten kom hade vi inget att jämföra med, men nu när det finns mer data från andra delar av samhället ser vi att våra medarbetare hade en jämförelsevis hög förekomst av antikroppar, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och ansvarig forskare på Danderyds sjukhus, i ett pressmeddelande.

Nu har prover från 2 149 medarbetare analyserats och resultatet visar att 19,1 procent (410 medarbetare) hade antikroppar slutet på maj/början av juni. Men nu kan man också se att det är skillnader mellan olika personalgrupper.

Bland dem som vårdat covidpatienter hade 24 procent antikroppar, jämfört med 18 procent hos dem som inte vårdat patienter med covid-19. Bland dem som jobbar administrativt hade bara 9 procent utvecklat antikroppar.

Däremot kunde man i studien inte se någon skillnad mellan män och kvinnor, eller mellan olika åldersgrupper.

Målet med studien är att undersöka hur immunförsvaret utvecklar sig över tid efter genomgången covid-19 infektion. Därför kommer nya blodprover att tas på alla deltagare efter fyra och tio månader. Uppföljningar kommer även att ske om några år.

– Redan nu i augusti görs den första uppföljningen, där vi kommer att undersöka om de som hade antikroppar i april/maj fortfarande har antikroppar. Vi kommer också att undersöka huruvida antikroppar ger immunitet, vilket kanske är den viktigaste pusselbiten i forskningen som saknas i dag, säger Charlotte Thålin.

 

Läs mer:

En av fem på Danderyd har haft covid-19