En av fem läkare har blivit testad, enligt svar på en fråga som Läkarförbundet ställde till förbundets åsiktspanel i början av maj. I slutenvården var andelen 27 procent, och i öppenvården var det hälften så vanligt, 13 procent.

Testningen i öppenvården behöver öka, enligt Läkarförbundet. Det är viktigt eftersom många patienter sökte sig dit först, enligt Läkarförbundets presschef Cecilia Sandahl. »Specialister i allmänmedicin är en utsatt grupp och våra tidigare enkäter har visat att skyddsutrustning varit en stor brist inom öppenvården«, skriver Cecilia Sandahl i ett mejl.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening och ledamot i förbundsstyrelsen, säger i en kommentar i SvD att han tycker att all personal bör testas kontinuerligt, inte bara personal med symtom utan även till synes frisk personal.

– Vi måste vara mycket mer frikostiga i testningen, säger han.

De testade läkarna fördelade sig lite olika över landet. En större andel läkare hade testats i regioner med fler smittade.

I regioner med fler än 300 fall per 100 000 invånare var andelen testade läkare högst, 26 procent. Dit hörde Sörmland, Örebro, Stockholm, Östergötland, Uppsala, Jämtland, Härjedalen, Dalarna och Västmanland.

I regioner med 200–300 fall per 100 000 invånare – Gävleborg, Jönköping, Kronoberg och Västra Götalandsregionen – var andelen testade läkare 20 procent.

I regioner med färre än 200 fall per 100 000 invånare var andelen testade läkare 12 procent. Dit hörde Halland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Gotland, Värmland, Kalmar, Skåne och Blekinge.

Enkätsvaren samlades in under perioden 8–12 maj. 3 000 läkare tillfrågades och 1 500 svarade på frågan.

Åsiktspanelen är ett verktyg som Läkarförbundet använder sig av för att få snabba svar från medlemmarna. Den startade 2019 och består av 3 500 läkare som själva anmälde sig till panelen efter att erbjudande om att vara med skickats ut till alla medlemmar. De anmäldas variabler som ålder, kön och hemort jämfördes med hela medlemskåren och panelen bedöms av förbundet ha god representativitet.