Hösten 2019 blev Apotekstjänst leverantör av förbrukningsartiklar till Varuförsörjningen, ett samarbete mellan de fem regionerna i Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro. Men problem uppstod direkt, vilket bland annat ledde till att hundratals operationer fick ställas in.

Som Läkartidningen berättat tidigare har Varuförsörjningens hantering av övergången till en ny leverantör fått kritik – från både regionernas revisorer och i en rapport som utredaren Toivo Heinsoo presenterade i slutet på maj.

Nu har samtliga fullmäktige i de fem regionerna också prövat ansvarsfrågan efter leveranskrisen. Sörmland och Uppsala nekar sina politiker i varuförsörjningsnämnden ansvarsfrihet. De övriga tre landstingen beviljar sina politiker ansvarsfrihet – dock med en anmärkning.

Nämndens ordförande Behcet Barsom (KD) representerar Region Örebro län och får alltså ansvarsfrihet. Trots det aviserar han nu sin avgång. Enligt Dagens Samhälle var han beredd att lämna nämnden omedelbart vid fullmäktiges omröstning förra veckan. Men han har nu bestämt att sitta kvar tills det finns en efterträdare.

– Jag var beredd att avgå för jag tycker att kritiken måste man ta ansvar för och den måste få konsekvenser. Det är klädsamt att man backar, även om min fullmäktige gav mig ansvarsfrihet, men det är kanske inte läge att göra det nu eftersom det är en process som måste göras med förberedelser och val, säger Behcet Barsom till Dagens Samhälle.