För snart två år sedan fällde Karolinska institutet (KI) kirurgen Paolo Macchiarini och ytterligare sex medförfattare för oredlighet i forskning. Bland de fällda fanns Karl-Henrik Grinnemo, en av de visselblåsare som först slog larm om oegentligheter kring Macchiarinis forskning.

Ytterligare två av visselblåsarna, Oscar Simonson och Matthias Corbascio ansågs »klandervärda« men inte skyldiga till oredlighet i forskning.

De tre visselblåsarna samt KI-forskaren Katarina Le Blanc, som också fälldes i Macchiarini-ärendet, har sedan dess vänt sig till förvaltningsdomstol för att överklaga KI:s beslut, men varken förvaltningsrätten, kammarrätten eller Högsta förvaltningsrätten har ansett att forskarnas överklagande ska prövas i domstol.

Nu har visselblåsarna, genom organisationen Centrum för rättvisa, lämnat in en begäran om skadestånd till Justitiekanslern eftersom de anser att deras rätt till domstolsprövning har kränkts. Totalt handlar det om 180 000 kronor, vilket Ekot var först med att berätta om.

Dessutom menar visselblåsarna att KI utsatt dem för repressalier och att universitetets beslut har skadat deras karriärer och deras möjlighet att bedriva forskning.

– Vi hoppas att Justitiekanslern tycker det är fullt rimligt att vi i Sverige, som är en demokrati och en rättsstat, har rätt att försvara oss, säger Oscar Simonson till Ekot.

Visselblåsarna får också stöd av Sveriges läkarförbund. I ett utlåtande, som är undertecknat av förbundsordförande Heidi Stensmyren, skriver Läkarförbundet att forskare som anklagas för oredlighet ska ha möjlighet att försvara sig inför en oberoende instans. Förbundet är därför »starkt kritiskt« till att visselblåsarna inte getts möjlighet att få frågan om oredlighet prövad i domstol.

Läkarförbundet anser också att det finns en stor risk att oredlighetsbeslutet och den efterföljande hanteringen kan uppfattas som ett varnande exempel som riskerar att minska benägenheten hos medarbetare att anmäla missförhållanden. Detta kan i förlängningen utgöra ett hot mot patientsäkerheten.

»Mot denna bakgrund anser Sveriges läkarförbund att det är viktigt att Justitiekanslern i det här ärendet slår fast att sökandena borde haft rätt att få oredlighetsbeslutet överprövat av en oberoende instans«, avslutar Läkarförbundet.

Karolinska institutet skriver i ett mejlsvar till Ekot att man inte har någon kommentar till visselblåsarnas anklagelser om repressalier. Vad gäller fällningarna skriver KI att alla forskare har ansvar för sin medverkan i en vetenskaplig artikel.

Läs också:

Visselblåsare får nej av högsta förvaltningsdomstolen

Visselblåsare får nej av kammarrätten

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«