Den 8 maj utsåg regeringen Harriet Wallberg till nationell testkoordinator med uppdrag att föra dialog med regionerna, samordna testningen för covid-19 och att identifiera falskhalsar.

Men nu, tre veckor senare, har Harriet Wallbergs uppdrag upphört. Detta sedan hennes tidigare förordnande vid regeringskansliet löpt ut den 31 maj.

– Det var otydligt huruvida det skulle bli någon fortsättning eller inte, det var inget vi egentligen diskuterade då. Nu har jag tillsammans med Folkhälsomyndigheten hittat en del saker man behöver åtgärda, sen har jag lämnat en del rekommendationer man har lyssnat till och då har jag gjort det jag känner att jag kan bidra med, säger Harriet Wallberg till Expressen.

På frågan om hon ville fortsätta som testkoordinator svarar Harriet Wallberg:

– Det var snarare tvärtom: regeringen och Folkhälsomyndigheten ville att jag skulle fortsätta men jag har kommit fram till att när jag åtar mig uppdrag vill jag känna att jag verkligen kan göra någonting. Jag upplever att jag nu har bidragit med att peka på vad som behöver göras vad gäller testning i Sverige.

Socialminister Lena Hallengren (S) har genom sin pressekreterare lämnat en skriftlig kommentar till Dagens Nyheter:

»Vi tar med oss hennes rekommendationer och arbete in i det fortsatta jobbet med att utveckla teststrategin. Bland annat tack vare Harriet Wallbergs arbete går vi nu in i en ny inriktning för testningen. Detta kommer regeringen berätta mer om inom kort.«

Harriet Wallberg är professor i fysiologi och har tidigare bland annat varit rektor för Karolinska institutet.

Läs mer:

Harriet Wallberg: Logistiken är den största flaskhalsen

Harriet Wallberg ska få regionerna att testa fler för covid-19