I maj pausade WHO alla sina kliniska studier med malarialäkemedlen klorokin och hydroxyklorokin. Detta efter att en observationsstudie i Lancet pekat mot att patienter som fått behandlingen hade högre risk att dö under sin tid på sjukhus, än de som inte fått den.

Efter kritik mot såväl studiens data som metodik konstaterade dock Lancet att det fanns allvarliga frågetecken. Och strax därpå drogs artikeln tillbaka, på några av forskarnas egen begäran.

Därefter gav WHO klartecken att fortsätta inkludera patienter i den del av den internationella Solidaritystudien som utvärderar behandling med hydroxklorokin vid covid-19. Men nu meddelar alltså världshälsoorganisationen att studiearmen stoppas för gott.

Beskedet kommer efter att såväl data från redan inkluderade patienter i studien som den brittiska studien RECOVERY pekat mot att behandling med läkemedlet inte har någon effekt på dödligheten hos sjukhusvårdade patienter, jämfört med standardbehandling.

Läkemedelsverket gav nyligen klartecken till att börja inkludera svenska patienter i den studiearm i Solidarity som utvärderar behandling med det experimentella läkemedlet remdesivir, ursprungligen utvecklat mot ebola.