I Uppsala län har cirka 33 000 personer tagit ett antikroppstest för covid-19. De flesta (21 700) är bosatta i Uppsala och där testades 12,3 procent positivt. Enköpings kommun är den kommun där störst andel, 13,8 procent, fått ett positivt svar, enligt ny statistik från Region Uppsala.

De flesta som har låtit testat sig är mellan 20 och 69 år, men det är i ålderskategorin 10–19 år som störst andel av de provtagna, 29,3 procent, bär på antikroppar. Även åldersgruppen 20–29 år sticker ut något, 16,6 procent i den gruppen har testat positivt.

– Det finns en viss oro för att följsamheten för att följa riktlinjerna inte är optimal bland unga vuxna. Det är en ålder då många upplever sig som odödliga och det är få i den åldern som blir svårt sjuka, säger Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare, till Upsala Nya Tidning.

Region Uppsala har haft 3 583 bekräftade fall av covid-19. Den 29 juli vårdades 28 patienter med covid-19 och 3 patienter låg inlagda på intensivvårdsavdelning.