Det handlar om över 50 studenter i termin tre, fyra och fem som nu riskerar att bli utan studieplats i höst. Bakgrunden är att ovanligt många studenter är behöriga i höst eftersom fler än vanligt har klarat sina omtentor, som under pandemin gjorts på distans.

Karolinska institutet (KI) räknar med ett visst bortfall varje termin, men nu har bortfallet alltså uteblivit.

– Vi har aldrig varit med om det här. Det är en förfärlig situation för våra studenter, och den drabbar dem enormt med tanke på studiestödet och om de har en studentbostad. Vi sliter som bara den för att lösa detta och hitta platser, säger Marie Dahlin, överläkare och ansvarig för läkarprogrammet på KI, till Dagens Nyheter.

KI försöker nu öppna upp fler studieplatser, men en flaskhals är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under pandemin har det varit svårt att ordna med VFU-platser för fler studenter.

De extra platser som KI ordnar fram ska sedan lottas ut bland studenterna som står i kö.