– Vi ser att den medicinska kompetensen i kommunerna behöver förbättras. I andra länder finns en läkare som har ett övergripande medicinskt ansvar i kommunen. Det är något vi ser positivt på, säger Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen (DLF) till Läkartidningen.

En sådan funktion skulle bland annat bidra till att föra ut medicinska kunskaper på särskilda boenden, men också kunna stärka den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunerna.

Samtidigt har hon inget emot att kommuner eller enskilda boenden som vill skulle kunna anställa egna läkare för att arbeta med äldrevårdspatienter. Men det viktiga är inte att läkarna är anställda av kommunerna, menar Marina Tuutma.

– Problemet blir också att man då måste hitta dem som är intresserade av att bara jobba med de äldre. Det blir svårt att införa ett system där alla kommuner ska anställa en massa läkare. Det tror jag inte blir attraktivt.

Även Sjukhusläkarna anser att den medicinska kompetensen i kommunerna behöver stärkas. Föreningen vill att en chefläkarfunktion inrättas inom kommunal vård och omsorg, samt att det ska införas en nationell reglering med krav på medicinskt ansvarig läkare i den kommunala vården.

– Vi ser att äldre kommer in till akutsjukvården när man i stället borde haft mer läkarmedverkan på plats. Då hade patienterna kanske inte behövt komma in, utan man hade kanske kunnat vårdas på lite högre nivå på boendet, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

En annan fördel är att man också kan arbeta snabbare och bättre med förebyggande insatser, menar Karin Båtelson. Men hon pekar också på att det inte är själva anställningsformen som är det viktiga.

– Funktionen medicinskt ansvarig läkare ska finnas i kommunen, men det bästa vore om det hängde ihop med primärvården och reglerades genom den. Då kan man också stå för kontinuitet och det ligger i linje med intentionen om en stärkt primärvård.

Marina Tuutma anser att Sjukhusläkarnas förslag är bra.

– Vi har drivit den frågan tidigare och vi ska ta upp den igen, säger hon.

Läs också:

Partier öppnar för kommunala läkare

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever