En återkommande fråga under coronapandemin runtom i världen, har varit munskyddens betydelse för att hindra spridningen av viruset. De har vållat en vetenskaplig debatt om vilken effekt de faktiskt har, men de har också blivit starkt politiserade i exempelvis USA.

Men rekommendationerna eller kraven på att använda dem i allmänna miljöer med många människor har under våren och sommaren ökat stort. I mitten av mars hade tiotalet länder vidtagit sådana åtgärder, såsom Italien som tidigt drabbades mycket hårt. I juli hade dock siffran stigit till 130 länder. Det visar en sammanställning av Mask4All, en organisation som startades i mars av bland andra forskare. Siffran har även rapporterats av exempelvis norska NRK.

Med start denna vecka är det exempelvis obligatoriskt att använda munskydd i offentliga miljöer i Frankrike. Den som inte gör det, riskerar böter på motsvarande ungefär 1 400 kronor.

England går en liknande väg. Från den 24 juli är det tvång på någon form av mask eller munskydd i affärer. Skottland, som också är en del av Storbritannien, har dock rekommenderat det sedan slutet av maj, med ett mer hårt införande i exempelvis kollektivtrafiken sedan slutet av juni.

I USA har munskydd, liksom andra åtgärder mot smittspridningen, blivit en form av politiskt slagträ. Många, företrädelsevis republikaner, anser att krav på mask är ett intrång på den personliga integriteten.

Men efter en våg av nya coronafall, där bland annat 75 000 registrerades på en dag för knappt två veckor sedan, har munskydd införts på många håll. Och nu har mer än hälften av delstaterna i USA infört krav i hela delstaten, rapporterar New York Times. Flera andra delstater har också infört krav i viss utsträckning.

Den amerikanska motsvarigheten till folkhälsomyndigheten, CDC, rekommenderar användning av munskydd, något som inte har setts med blida ögon av landets republikanske president. Myndigheten ger också förslag på hur man tillverkar egna och hur man tvättar dem.

Folkhälsomyndigheten i Sverige har aldrig under pandemin rekommenderat munskydd. Det bygger dels på vad man menar är bristande vetenskapligt stöd, dels på att det skulle kunna vara kontraproduktivt i den svenska strategin och skicka signaler om att det var okej att röra sig ute bland andra om man var sjuk, bara man hade munskydd.

– Grundprincipen är att man ska vara hemma då man är sjuk, och att man ska hålla social distans. Att rekommendera munskydd kan gå emot detta, sa statsepidemiolog Anders Tegnell i en intervju med TT i början av juni.

Den svenska hållningen att inte rekommendera munskydd för allmänheten delas av de andra nordiska länderna. Men så många andra är det inte enligt Masks4All sammanställning. Bland dem finns Sudan, Yemen, Somalia och Nya Zeeland. När det gäller Nya Zeeland införde landet hårda åtgärder för att hindra utbrottet i mars, och förklarade coronaviruset »eliminerat« i juni.

Världshälsoorganisationen, WHO, har påtalat att de vetenskapliga beläggen för munskyddens effektivitet är begränsade. Men organisationen rekommenderar ändå munskydd i allmänna miljöer där det är svårt att hålla fysisk distans, såsom i kollektivtrafiken eller i affärer.