Det har varit flera turer kring framtiden vid Simrishamns sjukhus. I början av oktober 2019 kom beskedet att upphandlingen av driften vid sjukhuset skulle avbrytas. Anledningen var att det anbud som kommit in var ogiltigt.

En ny upphandlingsprocess drogs igång, där tiden för att lämna in anbud fick förlängas. Men nu har man alltså slutligen kommit överens om ett avtal. Det blir Capio som tar över driften av sjukhuset från och med den 1 maj 2021.

Avtalet med Capio Geriatrik AB kommer att löpa under sex år och Region Skåne har möjlighet att förlänga avtalet i upp till fyra år.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan ge ett tydligt besked till sydostskåningarna om vem det är som i fortsättningen kommer att driva sjukhuset i Simrishamn. Simrishamns sjukhus har en viktig roll att fylla både lokalt och regionalt. Nu säkrar vi långsiktiga förutsättningar för en fortsatt god och nära vård i Simrishamn, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Simrishamns sjukhus erbjuder närsjukvård samt viss specialiserad öppenvård och slutenvård. Sjukhusets uppdrag omfattar även ungdomsmottagning i Tomelilla och Simrishamn.

För närvarande drivs sjukhuset av Närsjukvården Österlen AB. I början av året förlängdes avtalet med bolaget, som sköter driften fram till den 30 april 2021.