Nio av tio anmälningar handlar om vård och omsorg, uppger TT/Omni, som också skriver: »Majoriteten av anmälningarna handlar om att arbetstagare löpt risk att smittas av covid-19. De som har exponerats arbetar främst inom vård och omsorg, där har 2 327 anmälningar om allvarliga händelser gjorts. Totalt sett har 2 647 anmälningar enligt arbetsmiljölagen kopplat till corona kommit in till Arbetsmiljöverket.«

– Jag tror att det fortsätter komma in anmälningar, eftersom de flesta arbetsgivare och skyddsorganisationer vet om att allvarliga händelserna i arbetet ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Sedan tror jag också att det beror på att det finns brister i skyddsutrustning och annat, säger Kjell Blom på enheten för statistik och analys vid Arbetsmiljöverket, som följer statistiken för de anmälningar som har med coronaviruset att göra, till TT/Omni.

Den 22 april rapporterade Läkartidningen att Arbetsmiljöverket fått in nästan 500 anmälningar om händelser där anställda kan ha smittats.