Sofia Rydgren Stale är ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd. Foto: Rickard L Eriksson

Läkarförbundet har ställt frågan »Har din egen utbildningssituation påverkats negativt på grund av covid-19« till 3 000 medlemmar. Drygt 1 700 svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 57 procent. Eftersom läkarstudenterna utgör en liten del av panelen är det främst läkarnas specialistutbildning och fortbildning som reflekteras i resultat.

Nästan hälften – 49 procent – av läkarna som svarat uppger att deras utbildningssituation påverkats negativt på grund av covid-19. Var fjärde uppger att det är fortbildningen som drabbats.

Ytterligare 17 procent svarar att covid-19 inte påverkat deras utbildningssituation personligen, men att den gjort det i deras verksamhet.

– Vi kan se att alla delar av läkares utbildning påverkats negativt av den pågående pandemin. Flest anger fortbildning, men det kan bero på sammansättningen i panelen och att det gissningsvis framför allt är färdiga specialister som har svarat, säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande samt ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd.

Enligt Sofia Rydgren Stale handlar det bland annat om att de reserestriktioner som införts påverkat utbildning och fortbildning.

– Det är väldigt olyckligt att utbildningen påverkas, även om det är förståeligt på vissa sätt. Det viktiga att ta med sig under sensommaren och hösten är att vi måste hitta sätt att hantera det. Det går inte att sätta utbildningen på paus under hur lång tid som helst. Det får väldigt negativa effekter på kompetensförsörjningen och i slutändan på vårdens kvalitet och för patienterna.

Nyligen larmade Sveriges yngre läkares förening (Sylf) om att ST-läkare inte får operera under pandemin, och att vägen till färdig specialist därmed riskerar att fördröjas.

I Läkarförbundets enkät uppger 17 procent av de läkare som svarat att covid-19 påverkat deras ST negativt. Enligt Sofia Rydgren Stale nämner ST-läkare i enkäten saker som inställda obligatoriska kurser, inställda sidotjänstgöringar eller omplaceringar på grund av pandemin.

För att ta reda på hur stor andel av ST-läkarna som upplever att deras utbildning påverkats negativt behövs ytterligare analyser, men Sofia Rydgren Stale menar att siffrorna indikerar att en betydligt större andel av både ST- och AT-läkarna påverkats negativt än vad som syns i den här enkäten.

Hon pekar på att förbundet gjort ett antal saker för att säkerställa att utbildning och fortbildning kan fortgå eller återupptas även under pandemin.

Det handlar exempelvis om att man tryckt på för ändringen i AT-föreskriften så att allmänmedicin numer inte behöver ligga sist i AT-blocket. Förbundet har också tagit fram ett samsynsdokument med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) om hur man ska hantera AT-läkares tjänstgöring under pandemin. Enligt Sofia Rydgren Stale ska man nu arbeta fram ett liknande dokument för ST-läkare.

Hon framhåller dessutom att förbundets lokalföreningar arbetar direkt mot arbetsgivarna kring utbildningsfrågor under pandemin.

– Vi har också skrivit till Socialstyrelsen och Socialdepartementet kring SK-kursverksamheten eftersom vi ser att inställda kurser kommer att vara en flaskhals. Det gäller att man kan utöka kursverksamheten under hösten och in i nästa år.

Hon uppger att Läkarförbundet också kommer att utöka dialogen med Sveriges Kommuner och regioner och staten för att se till att utbildningskapaciteten är tillräcklig.

– Det finns en upparbetat vårdskuld som måste arbetas av. Men man kan inte prioritera bort utbildning eftersom det är det som säkrar den framtida kompetensförsörjningen. Sätter man den på paus så innebär det att vi inte får nya specialister i den omfattning som det är tänkt.

Var fjärde har fått mindre fortbildning

Så svarar 1 703 läkare på frågan »Har din egen utbildningssituation påverkats negativt på grund av covid-19?«

2 procent – Ja, VFU/VIL
5 procent – Ja, AT
17 procent – Ja, ST
25 procent – Ja, min fortbildning
17 procent – Inte för mig personligen, men i min verksamhet
10 procent – Nej, min utbildningssituation är inte negativt påverkad
23 procent – Frågan är ej aktuell för mig