I studien, publicerad i New England Journal of medicine, har man tittat på effekten av att lägga till dexametason till standardbehandling av vuxna patienter med covid-19 som antingen behövde respiratorbehandling, enbart syrgas eller ingen andningsstöd.

RECOVERY-studien är en stor randomiserad, kontrollerad prövning av olika behandlingar med covid-19. Totalt har över 10 000 patienter hittills inkluderats i studien, som genomförs i Storbritannien. De preliminära resultaten tyder på att tillägg av dexametason som tilläggsbehandling minskar dödligheten med cirka 35 procent hos patienter som vårdades i respirator, och med cirka 20 procent hos patienter som fick enbart syrgas. Hos patienter som inte behövde någon form av andningsstöd minskade dock inte dödligheten.

EMA:s syfte med sin granskning är att kunna ge ett vetenskapligt utlåtande, framför allt om en eventuell användning av preparatet vid covid-19 hos vuxna ska rekommenderas till medlemsländerna.

– Vi väntar på EMA:s utlåtande innan vi ger en rekommendation inom Sverige, säger Karl-Mikael Kälkner, klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Dexametason har varit godkänt som läkemedel i Sverige sedan slutet av 1950-talet och är godkänt för användning vid olika tillstånd där antiinflammatorisk behandling behövs. Ett utlåtande från EMA kan därför komma att betyda mer för andra EU-länder än för Sverige, enligt Karl-Mikael Kälkner.

Länk till studien: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436?query=featured_home

Läs även:
Behandling med kortison minskar risken att dö i covid-19