Mike Catchpole, chefsforskare vid EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Foto: ECDC

– Vi anser att de har en roll i att minska risken för smittöverföring, säger Mike Catchpole, vetenskapligt ansvarig (chief scientist) vid ECDC, till SVT Nyheter.

Han påpekar att den vetenskapliga evidensen för munskydd för att bromsa smittspridningen av coronaviruset inte var speciellt stark innan pandemin. Han tror att många myndigheter varit inne på samma spår.

– Men med tiden har evidensen ökat, och vi är nu betydligt mer positiva till deras användning och roll i att begränsa den här pandemin.

Mike Catchpole menar att munskydd är en i raden av åtgärder för att minska smittspridning, där fysisk distansering sannolikt är den viktigaste. Men där det inte är möjligt, vilket kan vara i kollektivtrafik eller hälso- och sjukvård, är munskydd ett viktigt komplement.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Europeiska unionens järnvägsbyrå rekommenderat munskydd vid tågresor, delvis på inrådan av ECDC. Men Mike Catchpole menar alltså att det kan finns fler situationer än just tågresor där det kan vara bra med munskydd.

Statsepidemiolog Anders Tegnell ser dock inget stöd för den användningen av munskydd och han efterlyser praktiska erfarenheter från länder där de använts. Han utesluter inte en rekommendation om munskydd. Men i den nuvarande svenska situationen med allt färre infekterade och avlidna är det inte aktuellt.

– I det läge vi befinner oss i nu, med en positiv utveckling, blir det konstigt att lägga till fler åtgärder. De vill man ha kvar och kunna använda om det vänder, säger Anders Tegnell till SVT.

Under den så kallade sommarbriefingen på onsdagen fick också socialminister Lena Hallengren frågan om munskydd kunde bli aktuellt. Hon påpekade att det inte är ett politiskt ställningstagande och att Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller.

– Vi ser inte heller, i ett läge med kraftigt avtagande smittspridning, att det skulle vara läge att införa munskydd i publika miljöer. Det är vad Folkhälsomyndigheten säger och vi kommer inte att överpröva Folkhälsomyndigheten och göra en politisk överprövning.

 

Läs även:

EU: ja till munskydd vid tågresor

Användning av munskydd har ökat kraftigt i världen