Europeiska unionens järnvägsbyrå har, tillsammans med bland annat EU:s smittskyddsmyndighet, tagit fram rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19. De omfattar råd för både personal och passagerare och bör synas och höras på tågstationer och ombord på tågen. Flera råd är välkända, såsom minst 1,5 meters avstånd mellan personer, extra noggrann handhygien och »respiratorisk etikett«.

Därtill rekommenderas en lämplig användning av munskydd där fysiskt avstånd inte kan upprätthållas. Rekommendationerna påpekar också att skydden ska ses som ett komplement till andra åtgärder, såsom distansering, och inte som ersättning. Det gäller i synnerhet exempelvis hemmagjorda skydd som inte möter en viss medicinsk standard. Dessutom bör man beakta att munskydden kan ge en falsk trygghetskänsla.

Munskydd bör finnas tillgängliga att köpa på stationerna, och det ska finnas möjlighet att göra sig av med dem på ett säkert sätt. När det gäller personalen är det företagen som ansvarar för skyddsmateriel.

En annan sak som EU-organen uppmanar medlemsstaterna och tågoperatörerna, är att överväga någon form av digital smittspårning. Riktlinjerna påpekar att det är viktigt för sjukvårdens smittspårning att veta hur personer har rört sig. Därför är det också av vikt att sjukvården, transportmyndigheter och operatörer samarbetar och hittar smidiga sätt att förmedla sådan data.

Elektronisk insamling och förmedling av sådan information bör därför övervägas. Ett sådant sätt kan vara genom appar till mobiltelefon. Men det är något medlemsstaterna måste överväga med respekt för dataskyddsförordningen GDPR.

Som Läkartidningen tidigare har rapporterat har Folkhälsomyndigheten i Sverige inte rekommenderat munskydd. Men tågoperatören MTRX erbjuder munskydd till passagerare på sträckan mellan Göteborg och Stockholm.

– Vi har sedan juni börjat dela ut munskydd gratis, på frivillig basis till resenärer. De får använda dem utifrån eget tycke, säger Mats Johannesson, vd vid MTRX, till nyhetsbyrån TT.

Ungefär var tredje resenär har valt att ta emot ett munskydd.

SJ uppger för Dagens Nyheter att företaget förhåller sig till Folkhälsomyndigheten och är beredd att snabbt vidta åtgärder vid behov.

Som Läkartidningen nyligen rapporterade, har rekommendationer och krav på munskydd blivit allt vanligare runtom i världen under pandemin. Från 10-talet länder i mars, har nu över 130 länder sådana krav eller rekommendationer.