EU-kommissionen ingick den 28 juli ett avtal med läkemedelsföretaget Gilead om leveranser av läkemedlet Veklury med början i augusti. Avtalet beräknas täcka behovet av behandling av omkring 30 000 patienter med svår infektion. Priset, 63 miljoner euro, betalas av EU-kommissionen. Detta beräknas räcka för de närmaste månaderna. Leveranserna ska göras tillgängliga för medlemsstaterna och Storbritannien efter koordinering från kommissionen så att fördelningen blir rättvis, enligt pressmeddelandet. I arbetet ska kommissionen ta hjälp av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides säger i pressmeddelandet: »Under de senaste veckorna har kommissionen arbetat outtröttligt med Gilead för att nå en överenskommelse för att se till att lager av den första behandlingen som godkänts mot covid-19 levereras till EU. Ett kontrakt har tecknats i går, mindre än en månad efter godkännandet av remdesivir, vilket möjliggör leverans av behandlingar från början av augusti för tusentals patienter.«

Remdesivir godkändes villkorligt i början av juli för behandling i EU. För ett slutligt godkännande ska läkemedelsföretaget lämna avslutande studieresultat till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA senast i december. Fler studieresultat väntas dock tidigare än så.