Om operatörens årliga volymen av primär total höftprotes ökar, minskar också risken för komplikationer. Vid en årlig volym på 10 operationer var medelrisken för en oönskad händelse inom 90 dagar 8 procent, och vid en volym på 50 operationer 5 procent.

Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet som undersökt associationen mellan operatörens volym och komplikationer, såsom proppar, lunginflammation, sårinfektioner, att höften hoppar ur led eller omoperation.

– Det här visar att sjukvårdshuvudmännen bör överväga att planera för en högre andel förstagångsoperationer för höftprotes per läkare som opererar, säger författaren Per Jolbäck, legitimerad sjuksköterska inom ortopedi på Skaraborgs sjukhus, i ett pressmeddelande.

Data kommer bland annat från Svenska höftprotesregistret och Västra Götalands vårdgivardatabas. Till analysen användes över 12 000 operationer utförda på 10 sjukhus i Västra Götalandsregionen under åren 2007–2016.

Avhandlingen har också undersökt hur stor roll lång erfarenhet spelar. Och enligt den delstudien är svaret: inte så mycket. Patienter som opererats av ST-läkare var förvisso lite mindre nöjda än dem som opererats av läkare med längst tid som specialister i ortopedi, alltså mer än 15 år.

Men skillnaderna var i regel små, visar analysen som baseras på drygt 6 700 operationer vid samma tio sjukhus åren 2007–2012. Det fanns inte någon skillnad i patientrapporterat utfall mellan olika erfarenhetsgrupper bland de färdiga specialisterna.

Avhandlingen utgår från diskussionen om »operatörsspecifika resultat«. Vissa länder har redan infört kvalitetsregister för höftprotesoperationer med återkoppling till läkare på individnivå. Och i en annan delstudie i avhandlingen undersöks hur läkare ser på sådan individuell återkoppling.

19 läkare på 15 sjukhus, varav 4 ST-läkare, intervjuades om sådana kvalitetsregister. Och åsikterna gick isär. Några ansåg att det ger möjlighet att utveckla yrket, vilket skulle gynna patienterna. Andra såg risker för att operatörer skulle få felaktig kritik, med följder som missuppfattningar hos patienter och i medier eller risk för diskriminering.

Avhandlingen »Outcomes following primary total hip arthroplasty« finns på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats