Att patienter söker vård i mindre utsträckning än före pandemin har det återkommande rapporterats om. Den 22 juli berättade Läkartidningen till exempel om att antalet misstänkta fall av cancer vid lungmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund har minskat med nästan 40 procent sedan i april.

Nu berättar SVT Nyheter att akutmottagningarna i Göteborg har märkt av ett minskat söktryck under en längre period.

– Att människor inte har sökt sig till akutsjukvården i samma utsträckning som vanligt har säkert bidragit till att minska smittspridning i samhället. Samtidigt som det förstås finns en risk att man söker för sent med allvarliga sjukdomar, säger Tobias Carlsson, akututvecklingschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Han menar att rädslan för smittan och att inte vilja belasta sjukvården är några av anledningarna som gör att folk kan dra sig från att uppsöka akutvård.

Tobias Carlssons uppmaning till befolkningen är följande.

– Blir man allvarligt sjuk, då ska man söka akut. Men man ska tänka sig för både för sin egen och för sin omgivnings skull.