I mars i år trodde 50 procent av allmänheten att de själva riskerade att smittas av coronaviruset, den siffran är nu nere på 29 procent. Fortfarande kretsar den största oron hos allmänheten kring arbetslöshet, att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem samt hur välfärdssystem ska klara effekten av viruset.

Siffrorna kommer från enkätundersökningen Kantar Sifo, och presenterades av Stefan Anering, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, under tisdagens pressträff. Sedan den 21 mars i år har drygt 13 000 personer mellan 18 och 79 år svarat på enkäten. Syftet är att undersöka allmänhetens uppfattning och beteenden i samband med covid-19.

Vid pressträffen framkom också att 66 procent uppger att de med största sannolikhet kommer att vaccinera sig. Personer mellan 65–79 år är mest positiva till vaccinering, 83 procent svarar att de kommer att vaccinera sig. Motsvarande siffra i åldersgruppen 18–29 år är 55 procent. Män är också mer positiva än kvinnor till en vaccinering (71 jämfört med 61 procent).

Vad gäller sjukvårdsläget i Sverige rapporterades en fortsatt positiv trend. Antal fall avtar snabbt (99 anmälda senaste dygnet), och kurvan med antal allvarligt sjuka i Sverige ligger nära noll, enligt Folkhälsomyndigheten. Medelvärdet på antal avlidna personer i Sverige ligger på sju personer/dygn de senaste 14 dagarna.

Av de cirka 300 patienter som i dag intensivvårdas med respirator har 46 covid-19, rapporterade Socialstyrelsen. Sex regioner meddelar att de inte har någon patient på intensivvårdsavdelning med covid-19, vilket är fyra fler än slutet på förra veckan. 19 regioner har dock fortfarande någon form av förstärknings- eller stabsläge, men 16 regioner rapporterar om förbättringar på kort och lite längre sikt. Bara 5 regioner rapporterar om små försämringar, det handlar om små och mer turistintensiva regioner. Dock gäller detta all vård och behöver inte enbart handla om covid-19-vård.