En förklaring kan vara att människor med symtom på lungcancer, som hosta och trötthet, undviker att söka vård, eftersom symtomen påminner om dem för covid-19, rapporterar P4 Malmöhus och TT.

– Man tror förmodligen att det är en lindrigare form av corona, och inte söker på grund av det, säger överläkaren Jarek Kosieradzki till P4.

– Eller så kan det vara människor som mår ganska väl och som inte tror det är corona, men som är oroliga för att komma ut och bli smittade, eftersom de tillhör riskgrupper. Majoriteten av våra patienter är multisjuka och det är klart de löper större risk om de skulle drabbas av corona.