På sin webbplats skriver myndigheten att den tagit fram en vägledning som gör det tydligt »vilka som bedöms ha någon form av immunitet mot covid-19, och vad det innebär för hur man kan ha nära kontakt med andra«. Vägledningen riktar sig mot regioner och kommuner.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att det tidigare har behövts ett test som visar på antikroppar för att en person ska kunna sägas ha någon form av immunitet. Men nu görs bedömningen att också personer »som haft covid-19-infektion som bekräftats med PCR-prov och tillfrisknat har en mycket låg risk att bli sjuka igen i åtminstone sex månader framåt«.

Myndigheten konstaterar att även om alla som varit sjuka inte »utvecklar mätbara nivåer av antikroppar i blodet så har dessa personer troligen utvecklat någon form av immunsvar«.

Den som har immunitet enligt vägledningen och är fri från symtom på covid-19 har mindre risk att smittas och därmed mindre risk att föra smittan vidare, enligt Folkhälsomyndigheten.