Läkartidningen har tidigare berättat att Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset lämnat sina stabslägen och gått över till ordinarie organisation.

Enligt en sammanställning av Dagens Medicin återgår allt fler sjukhus till normalläge. Det gäller bland annat Danderyds sjukhus, Norrlands universitetssjukhus och Norrtälje sjukhus.

Men på flera håll i landet råder fortsatt förhöjd beredskap. Det gäller till exempel Södertälje sjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping som gick ner från förstärkningsläge till stabsläge i slutet på juni.

Även Capio S:t Görans sjukhus befinner sig i stabsläge.

I Sörmland är hela regionen försatt i stabsläge, vilket omfattar samtliga sjukhus i regionen.

Tre beredskapslägen

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelsutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen