Folkhälsomyndigheten anser att föreskrifterna om smittspårning behöver göras om.

– De är gamla, snåriga och svårtillämpliga. Det är inte bra nu när man ska underlätta för smittspårningen, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten, till Dagens Nyheter.

Planen är att de nuvarande föreskrifterna ska upphävas redan den här veckan. Myndigheten ska i slutet av veckan komma med en vägledning som är tänkt att fungera till dess att nya föreskrifter är på plats. Det arbetet väntas ta några månader.

Enligt Bitte Bråstad är de nuvarande föreskrifterna för detaljstyrda, och eftersom smittspårningsarbetet kommer att pågå i större skala framöver måste det vara lätt att följa reglerna.

– Det är för omständligt. I och med att vi upphäver dem kommer de vanliga reglerna att gälla, att verksamhetsansvarig fördelar arbetet. När man ska hålla på med delegeringar gäller ett byråkratiskt regelverk och det är det vi tänkte ta bort, säger Bitte Bråstad.

Folkhälsomyndighetens nuvarande föreskrifter och allmänna råd om smittspårning finns att ta del av på myndighetens webbplats.

Läs också:

Flera regioner växlar upp sitt arbete med smittspårning