Undersökningen görs på samma sätt som i de två tidigare undersökningarna. Erbjudande om att delta skickas denna vecka till 4 000 personer som slumpvis valts ut inom samma deltagarpanel som vid de två tidigare tillfällena. Personerna tar själv prov från näsa, svalg samt saliv.

Resultat väntas i början av september.

Tidigare undersökningar gjordes i april respektive maj. Den 21–24 april uppskattades 0,9 procent av befolkningen ha pågående infektion med covid-19 i övre luftvägarna, och den 25–28 maj var siffran 0,3 procent.