I artikeln tar de upp olika exempel på hur vårdens medarbetare under covid-19 visat prov på nytänkande och handlingskraft. De konstaterar samtidigt att en undersökning visar att en ­majoritet av Sveriges regionpolitiker vill ge medarbetarna ett större ansvar.

Artikelförfattarna vill därför »att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ansvariga politiker i respektive region ger hälso- och sjukvården ett kunskapsuppdrag som utvidgar den nationella kunskapsstyrningen«.

I uppdraget vill de att följande ska ingå.

  • Arbeta systematiskt för att forskning, förbättringsarbete och lärande ska bli en naturlig del av sjukvårdens vardag i både regioner och kommuner.
  • Ta fram mätbara mål och strategier för att snabbare ta till sig ny kunskap som utvecklar den egna verksamheten.
  • Utveckla ett styr- och ledningssystem som låter proffsen vara proffs och stimulerar långsiktigt utvecklingsarbete, forskning och utbildning.

Artikelförfattarna önskar också att regeringen tar en aktiv roll, »där socialminister Lena Hallengren (S) leder en ny strategisk samverkansgrupp på temat ”God och nära vård” med representanter från SKR och regionerna«.