Smittspridningen ser nu ut att vända något uppåt i vissa delar av Europa. Men i Sverige är det en »fortsatt positiv trend« med en snabb minskning av antalet allvarliga fall, med endast enstaka IVA-fall och enstaka avlidna per dag, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell vid dagens myndighetsgemensamma presskonferens vid Folkhälsomyndigheten. Nedgången bygger på följsamhet till smittspridningsråd och rekommendationer, bland annat rekommendationen att jobba hemifrån i den mån det går samt att undvika trängsel och ha få kontakter, enligt Folkhälsomyndigheten, som redan nu förlänger dessa rekommendationer för att smittspridningen inte ska ta fart igen.

Uppmaningen att fortsatt arbeta hemifrån så mycket som möjligt gäller fram till årsskiftet.

– Sedan får vi se, sa Anders Tegnell.

Att hemarbetet fortsätter är tänkt att underlätta för dem som måste ta sig till arbetet att åka kollektivt utan att trängas, till exempel vårdpersonal. I nästa vecka väntas kollektivtrafikens branschorganisationer komma överens om gemensamma riktlinjer för att begränsa trängseln. Sannolikt kommer en gräns att sättas vid halvfulla bussar. Det meddelade Anders Tegnell tidigare på torsdagen vid en annan pressträff, tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S).

Dock har myndigheten nåtts av signaler om negativa effekter på den psykiska hälsan vid långvarigt distansarbete. Arbetsgivarna uppmanas därför att beakta sådana aspekter. Till exempel behöver inte alla vara hemma hela tiden, alla kan vara på arbetet ibland, påpekade Anders Tegnell vid den tidigare pressträffen.

Vid samma pressträff meddelade Lena Hallengren att länsstyrelserna får ett fortsatt uppdrag. I början av sommaren fick länsstyrelserna uppdraget att se hur rekommendationer, riktlinjer och råd kring resor i landet och sommaraktiviteter följdes. Nu ska länsstyrelserna på regeringens uppdrag arbeta vidare och informera allmänhet, kommuner och andra aktörer om vikten att följa rekommendationer med anledning av pandemin och också sprida goda exempel på smittspridningsåtgärder som kommuner och andra kan ta till i det arbetet. Arbetet pågår till den 15 oktober.