Läkarna pekar på en extrem situation med mer än dubbelt så många jourer som året innan. Det har gjort att personalen har åsidosatt sina liv och accepterat att vanligtvis avtalsreglerade rättigheter lagts åt sidan och att semester fallit bort.

– Att man då från regionledningen inte kan tillmötesgå på ersättningsbasis, tycker vi är förkastligt, säger överläkare och klinikombud David Juhlin till Sveriges Radio P4 Jönköping.

Han är en av de 25 intensivvårdsläkare som framfört sina åsikter i en debattartikel i Jönköpings-Posten. De tycker att sjukhusledningen och HR-avdelningen har varit »iskalla« och att regionledningen misslyckats med dialog och ömsesidig respekt när det gäller sådant som ekonomisk kompensation.

»En generös ekonomisk kompensation är inte en fullgod ersättning för välbehövlig vila och återhämtning men är nu faktiskt det enda instrument regionen kan arbeta med då ledigheter och semestrar tas bort«, skriver läkarna i debattartikeln.

De vill se ledning och ersättning i nivå med krislägesavtalet. Men trots »en enorm ökning av intensivvårdsbehovet, kraftigt reducerad operationskapacitet och en periodvis mycket hög sjukfrånvaro bland personalen«, har sjukhuset legat kvar i normalt beredskapsläge.

Det finns ett arbetsvärderingstillägg, men det menar läkarna erbjuds med en så stor selektivitet att flera arbetstagare blir besvikna. Det ska också, enligt läkarna, bara vara efter medialt och politiskt tryck som sådana ersättningar kommer på tal.

Till en början handlade mycket om den ekonomiska ersättningen. Men nu handlar det också om att arbetet varit så intensivt under så lång tid att det inte är hållbart. Läkarna skriver att regionledningen har »skapat en situation där den välfungerande operations- och intensivvårdskliniken håller på att falla samman«.

Regiondirektör Jane Ydman säger till P4 Jönköping att situationen är olycklig, men tycker samtidigt att läkarna får tillräcklig ekonomisk ersättning och att regionen lyssnar på deras åsikter.

– Vi menar att det vanliga avtalet faktiskt ger en rimlig ersättning för den tiden man gör, säger hon till radiokanalen.

 

Läs även:

Tre sjukhus i Stockholm lämnar krislägesavtal

Krislägesavtalet är godkänt

Stockholm: Ja till krisavtal

Förstärkningsavtal ska ge läkare i Sörmland bättre ersättning