Projektet har pågått i flera år, ända sedan 2015. Men strax innan sommaren bestämde regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott att verksamheten ska permanentas.

– Det funkar jättebra. Patienterna, läkarna och anhöriga är supernöjda. Och det är ett roligt jobb för läkarna, säger Anette Karlsson, verksamhetschef för läkarmedverkan i hemsjukvård.

Hon håller just nu på med en rekryteringsprocess. Från tre läkare, som inte har arbetat heltid med projektet, ska verksamheten skalas upp till sex heltidstjänster som delas på fler personer.

– Det är ett jättebra tillfälle om man vill göra två saker, som att jobba 50 procent på sjukhuset eller vårdcentralen, och 50 procent i läkarbilarna. Sedan är det viktigt med kontinuitet, och därför är det bra att några har större tjänstgöringsgrad och några 50–50, säger Anette Karlsson.

Naturliga specialiteter är internmedicin och allmänmedicin. Men det är bra med olika kompetenser; »geriatriker hade varit jättebra«, säger hon.

Läkarna är anställda inom regionen och arbetar med kommunernas sjuksköterskor som kan boka tiderna direkt med läkarna. För patienternas del kan de i regel få ett besök samma dag som de hör av sig till hemsjukvården.

– Det finns mycket utvecklingspotential också. Jag tänker att man kan samverka med sjukhuset och hjälpa patienter som nu åker ut och in, och som i stället skulle kunna få den hjälpen hemma och inte behöva åka in till akuten i onödan, säger Anette Karlsson.

– Jag känner verkligen att det är ett sätt att höja kvaliteten för de sköra patienterna. Det går också helt i linje med god och nära vård.

Projektet med hembesök började i Kungsbacka i norra Halland, och sedan kom kommunerna söderut med allteftersom. Laholm och Hylte dröjde, men nu är hela Halland med.

– Vi har inte kunnat ta med dem tidigare för vi har inte haft kapacitet. Men vi har kopplat på dem nu i samband med att vi eskalerade verksamheten under pandemin, och de kommer att stanna kvar, säger Anette Karlsson.

 

Läs även:

Ortopeder rycker ut på hembesök

Han skapar tid för läkemedelsgenomgång: »Det är roligare att sätta ut mediciner än att sätta in«