Det är Knut Bodin, huvudskyddsombud för Saco och Upplands allmänna läkarförening, som skickat in en begäran om föreläggande eller förbud till Arbetsmiljöverket.

Han anser att Region Uppsala ska sluta använda den särskilda nödfallsövertiden som införts under coronakrisen. Detta med hänvisning till att det nu är ett mer stabilt läge och att situationen inte längre medger att nödfallsövertid utnyttjas.

Av anmälan framgår att regionen nyligen beslutat att sluta använda nödfallsövertid generellt, men att den fortsatt kan utnyttjas på individ- eller avdelningsnivå.

Knut Bodin menar dock att regionen borde klara sig med vanlig allmän övertid och vid behov av mer än 200 timmar övertid begära sedvanlig prövning.

Tidigare har även Vårdförbundet krävt att Region Uppsala ska upphöra med nödfallsövertid och i stället övergå till att använda allmän övertid.