Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har gjort en tillsyn av landets samtliga 1 700 särskilda boenden för äldre.

Tillsynens huvudsakliga fråga var om personer som bor vid dessa boenden får en individuell bedömning av läkare, och om de får vård och behandling i enlighet med den bedömningen.

Vid 91 boenden har Ivo identifierat allvarliga brister som föranleder ytterligare granskning. Det ska bland annat göras genom journalgranskning.

– Det finns exempel på personer som inte fått individuell bedömning av läkare, utan där man har gjort en generell bedömning som inte har visat sig vara utifrån det som den enskilda personen behöver, säger Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström vid en pressträff.

Det kan handla om att man inte gjort någon bedömning alls, att man inte fått kontakt med läkare eller att man under någon fas av pandemin haft en instruktion om att inte göra individuella bedömningar. Sådana instruktioner har dock lättats upp i de flesta fall, enligt Ivo.

Ivo konstaterar också att dödligheten i covid-19 på svenska äldreboenden i huvudsak är koncentrerad till 40 kommuner där nästan 70 procent av dödligheten inträffat.

Av de 40 särskilt drabbade kommunerna bedömde initialt 60 procent att de hade fullständiga förutsättningar för att göra individuell bedömning och behandling kopplade till covid-19 på äldreboenden.

Hos övriga 250 kommuner uppgav sig 67 procent ha motsvarande fullständiga förutsättningar.

– Vi kommer troligen att behöva titta vidare även på de här kommunerna som i olika utsträckning anger att man inte har fullständiga förutsättningar ett ge en individuell bedömning och vård utifrån den.

Samtidigt pekar Ivo:s tillsyn på att boendena i stor utsträckning kan tillgodose behoven av vård och behandling, och att samverkan mellan kommuner och regioner har intensifierats och i många fall förbättrats under pandemin.

Regionerna har växlat upp vårdkapacitet i form av tillgång till mobila team och utökade uppdrag för avancerad sjukvård i hemmet. Flera regioner har också förbättrat tillgången till läkarkontakter både under dag- och jourtid för att möta behoven från äldreboendena när det gäller läkarundersökningar och individuella bedömningar.

– Vi kan konstatera att i de regioner där man varit tidigt ute med en omställning till en mer nära vård, där låg man bättre till i att också kunna samarbeta och stödja kommunerna. Men det är fortfarande så att medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna efterlyser mer kontakt och stöd av regionerna, säger Sofia Wallström.

Ta del av tillsynen på Ivo:s webbplats.

Läs också:

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever

Ivo: Allvarliga brister vid var tionde boende