Kommunal anmälde Arbetsmiljöverket till JO i början av maj. Fackförbundet menar att myndigheten agerat partiskt och gett efter för påtryckningar från arbetsgivarhåll i samband med rekommendationer kring skyddsutrustning på äldreboenden.

Det var i början på april som Arbetsmiljöverket beslutade att personalen på äldreboendet Serafen i Stockholm måste ha visir och munskydd vid allt patientnära arbete. Detta efter att huvudskyddsombudet lade skyddsstopp eftersom personalen saknade skyddsutrustning.

Några dagar senare rapporterade SVT att Sveriges Kommuner och regioner kallat Arbetsmiljöverket och tre andra myndigheter till möte, varpå betydelsen av munskydd tonades ner. Man beslutade om ett myndighetsgemensamt uttalande som slog fast att beslutet på Serafen inte gällde generellt.

SVT:s granskning visar också att Arbetsmiljöverket raderat ett uttalande från sitt diarium om att munskydd alltid behövs.

I sin anmälan skriver Kommunal att Arbetsmiljöverket »grovt åsidosatt sitt uppdrag som expertmyndighet, genom att ha raderat och makulerat ett tidigare diariefört expertutlåtande avseende nivån på skyddsutrustning« och att detta även står i strid med offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen.

Nu har JO beslutat att gå vidare med anmälan och utreda turerna på Arbetsmiljöverket. Senast den 28 september ska Arbetsmiljöverket ha skickat in en redogörelse för händelserna.