Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening. Foto: Läkarförbundet

Coronapandemin har inneburit att mediernas ljus riktats mot sjukvården på ett helt annat sätt än tidigare. Det har medfört att väldigt många läkare synts och hörts i både tv, radio och tidningar under våren och sommaren.

En läkare som ofta medverkat i medier under pandemin är Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening.

– Det är ett val man gör att vara fackligt aktiv och då måste man ställa upp på media. Det har varit väldigt mycket, men man kan inte säga nej som fackligt förtroendevald. Stockholms läkarförening har 9 750 medlemmar. Man måste stå upp för den gruppen och göra det man kan göra. Men när man står där i stormens kärna så blåser det ganska hårt, det måste jag säga, säger Johan Styrud till Läkartidningen.

Han framhåller samtidigt att han fått ett stort stöd av kommunikations- och pressavdelningen på Läkarförbundet och av ordföranden Heidi Stensmyren.

Kan du göra en uppskattning över hur mycket tid du lagt ner på intervjuer och medverkan i medier under den här tiden?

– Det är en jättesvår fråga. Hade jag haft barn som varit i hemmaåldern nu så skulle min fru ha lämnat mig. Det har varit enormt mycket tid. Jag tror att jag har blivit hämtad i taxi till tv 27 gånger på ganska kort tid, om jag räknar rätt. Sedan har det varit otaliga radio- och tv-intervjuer som inte varit i studio.

Pandemin har påverkat sjukvården och läkarkåren på väldigt många sätt, och under våren och sommaren har Johan Styrud fått uttala sig i en mängd olika frågor. Det har till exempel handlat om brist på skyddsutrustning, prioriteringar på IVA och regionens semesterplanering.

– Man måste ta ett helhetsgrepp. I och med att vår förening är så pass stor och att vi har väldigt många företrädare så får jag enormt mycket inspel, både via mejl, sms och samtal. Men väldigt många vill inte ställa upp själva i medier. Någon måste göra det, och är man facklig förtroendeman så måste man ställa upp.

Johan Styrud berättar också att han gjort ett medvetet val att försöka använda sig av begreppet sjukvårdspersonal i intervjuer, och inte bara prata om läkare som en grupp.

– I stormen har vi jobbat väldigt mycket i team. Vi läkare är en viktig grupp, men det är inte bara vi som gjort fantastiska insatser. Det har alla som jobbat i teamen. Jag har med flit valt att använda sjukvårdspersonal som en grupp.

Johan Styrud är förstås inte ovan att prata med medier, men han tycker ändå att han lärt sig saker »under resans gång«.

– Säg det du kan stå för, och säg inte det du inte kan stå för. Det är kanske den viktigaste lärdomen. Sedan ska man veta att det är en väldigt stor anspänning att sitta i en tv-studio. Det är inte så enkelt som man tror när man tittar på tv.

Han menar att han haft god hjälp av de mediekurser han gått via både Stockholms läkarförening och Läkarförbundet.

– De kurserna verkar lite fjantiga när man går dem, men de är guld värda när man står där i skarpt läge.

Ett annat exempel handlar om hur han hanterar sina egna citat.

– Det är en lärdom. Man kan inte detaljgranska alla citat. Man blir galen. Det är så väldigt mycket. Det gäller att ha en långsiktig relation, och en vettig journalist ljuger inte.