Bakgrunden är att om en liten andel av befolkningen har smittats kan det innebära en stor andel falskt positiva svar vid antikroppstestning.

Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge, säger till Sveriges Radio att det är rent av farligt för områden med låg smittspridning, som Region Blekinge.

– Faran är att man invaggas i en trygghet att man skulle ha haft sjukdomen fast man faktiskt inte varit sjuk, och därför är man inte heller immun.

Samma tankegångar finns i Kalmar.

– Vi tänker ju att vi absolut inte vill dra in någon smitta på våra äldreboenden, givetvis. Det är därför vi inte vill gå ut med en bred antikroppstestning av allmänheten, säger Andreas Delphin, som arbetar med hälso- och sjukvårdssamordning i Region Kalmar, till Sveriges Radio.

Även Folkhälsomyndigheten skriver i sin vägledning för antikroppspåvisning att antikroppstest har ett begränsat värde så länge andelen individer som genomgått infektionen är låg.

Tidigare i sommar kom regeringen överens med Sveriges Kommuner och regioner, SKR, om ökad testning för covid-19. Det handlade till en större del om PCR-test för pågående infektion, men också om antikroppstestning. När överenskommelsen presenterades poängterade dock både regeringen och SKR att formerna för testning och smittspårning kommer att variera eftersom olika regioner befinner sig i olika faser av pandemin.

Läkartidningen har också tidigare berättat om att det är stora skillnader mellan regioners erbjudande om antikroppstest. Det gäller både när det beräknas komma igång i större skala och vad ett test ska kosta för den enskilda individen.

Läs mer:

Serologiska test bör relateras till både syfte och population

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör utföras av utbildad personal

Stora skillnader i erbjudande om antikroppstest