Det handlar om patienter med utdragna symtom, som inte blir riktigt sjuka men inte heller riktigt friska. Där har regeringen nu gett de båda systermyndigheterna uppdraget att göra en utvärdering som ska omfatta en systematisk kunskapsöversikt när det gäller metoder för att ställa diagnos och metoder för vård och behandling.

– Vi hade redan innan vi fick det här uppdraget påbörjat ett samarbete kring den här frågeställningen. Men nu är det tydligare; regeringen har gett ytterligare vägledning om hur vi ska göra, sa Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, under torsdagens pressträff med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Han påpekade att kunskapen om långsiktiga effekter av covid-19, och den patientgrupp som upplever diffusa symtom, fortfarande är begränsad. Det kan finnas flera typer av bakomliggande hälsoproblem som kan ge den typen av besvär.

I ett första skede kommer en delrapport om vilka vetenskapliga studier som finns. Den lämnas redan i augusti.