Förra året fattade ett apotek misstanke om att läkaren överförskrivit tillväxthormonet Genotropin. Apoteket anmälde saken till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som började granska läkarens förskrivningsmönster.

Myndighetens utredning visar exempelvis att under dryga tre månaders tid utfärdades 37 e-recept på tillväxthormonet med läkaren som förskrivare, varav några har gällt flera uttag. För samtliga recept har arbetsplatskoden för en vårdcentral i Skåne använts, där mannen tidigare arbetat som timanställd underläkare. Han har även skrivit ut två recept på narkotikaklassade läkemedel med samma arbetsplatskod.

Recepten har expedierats på apotek i södra och mellersta Sverige. Men läkaren uppger att han inte känner till det tiotal personer som fått recepten, att det är obegripligt hur någon kunnat förskriva läkemedlen med hans förskrivarkod och att han inte haft några patienter i Stockholmsområdet där flera recept expedierats.

Totalt har recept på tillväxthormonet med den misstänkte läkarens förskrivarkod expedierats över 80 gånger på apotek. Han menar dock att han aldrig förskrivit läkemedlet och kan inte förklara hur hans förskrivarkod figurerat i samma sammanhang som den skånska vårdcentralens arbetsplatskod.

Han har dock i kontakt med Ivo tagit på sig ansvaret för att »det skapats recept som medfört att bland annat Genotropin har kunnat expedieras till ett flertal personer som han aldrig har haft vårdkontakt med och att det på recepten har angetts en arbetsplatskod som han inte var behörig att använda«.

Läkaren misstänker en annan man som skulle hjälpa honom med bygget av en webbsida. Läkaren ska ha gett mannen sin dator, förskrivarkod och lösenord till förskrivningsmodulen.

Ivo menar både att läkaren har förskrivit Genotropin utan att ha rätt specialistkompetens och att förskrivningen saknat medicinska ställningstaganden. Han ska dessutom ha skrivit ut Botox som tillsammans med tillväxthormonet har kostat Region Skåne nästan två miljoner kronor.

Ivo framhåller att Genotropin är ett läkemedel med risk för receptförfalskning. Det är också »ett förhållandevis dyrt läkemedel som är attraktivt i illegala kretsar«.

Myndigheten anser att läkaren har uppvisat påtaglig oaktsamhet och att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska dra in hans behörighet att förskriva narkotiska och särskilda läkemedel. Ivo anser också att det finns skälig misstanke om brott och har därför gjort en åtalsanmälan.