Det var i tisdags som Staffan Bergström, läkare och professor emeritus i internationell hälsa vid Karolinska institutet, försåg den ALS-sjuke mannen med en dödlig dos av sömnmedlet pentobarbital.

I en längre intervju i Dagens Nyheter berättar mannen att han egentligen skulle åkt till en klinik i Schweiz för att där få läkarhjälp i syfte att avsluta sitt liv, men coronapandemin satte stopp för resplanerna. Det var då Staffan Bergström bestämde sig för att hjälpa till med läkemedlet som den sjuke mannen sedan själv intog.

Staffan Bergström är också ordförande i föreningen Rätten till en värdig död, som är för dödshjälp. Han uppger för Dagens Nyheter att han visste att läkarlegitimationen riskerade att gå förlorad när han skrev ut läkemedlet. Samtidigt vill han att debatten och en utredning kring dödshjälp återigen ska lyftas upp i Sverige.

– När polis och ambulanspersonal mötte oss på plats berättade jag allt rakt upp och ned och gav dem alla burkar med mediciner, så jag har gjort allt jag kunnat för att låta det här bli publikt och öppet, säger Staffan Bergström till DN.

Enligt tidningen har han också polisanmälts och är nu misstänkt för medhjälp till dråp.

– Jag förutsåg naturligtvis att det här skulle hända, säger Staffan Bergström som välkomnar en rättslig prövning.

Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, menar att Staffan Bergströms agerande är en provokation mot både rättssystemet och vårdens system för säkerhet och legitimation.

– Jag tycker det är olämpligt. Jag tycker att man snarare ska få fram en ordentlig utredning som lyfter på alla stenar och som tittar på hur Beneluxländerna och Kanada agerar, säger Torsten Mossberg till Läkartidningen.

Syftet med en sådan utredning, är enligt Torsten Mossberg, att få fram en heltäckande bild av hur det fungerar på olika håll i världen och få en bättre förståelse för den stora komplexiteten i dessa frågor.

Läkarförbundet anser inte att eutanasi eller läkarassisterat döende bör tillåtas, och Torsten Mossberg pekar på att det är emot Läkarförbundets etiska regler.

– Den första regeln är bota och lindra, och om inte det går så ska man trösta. Den andra regeln säger att man aldrig ska medverka till att ta en annan människas liv. Det är mycket enkelt, det är de reglerna vi ska agera efter.

Han tar också upp risken att vissa patienter, till exempel äldre som inte vill ligga samhället till last, kan komma att känna sig pressade att begära läkarassisterat självmord om det tillåts.

– Vi i Läkarförbundet fördömer den här typen av läkarassisterat självmord. Vi tycker inte att läkare ska medverka till det, helt enkelt.

I dag, onsdag, publicerar Dagens Nyheter dessutom en debattartikel som uppmanar regeringen att utreda förutsättningarna för laglig dödshjälp. Debattartikeln är undertecknad av 88 personer, inklusive Staffan Bergström och flera andra läkare och professorer. Även riksdagsledamöter som Barbro Westerholm (L) och Jens Holm (V) står bakom artikeln.