Göran Stiernstedt är docent och har ansvarat för flera statliga utredningar om sjukvården. Han har även varit bland annat sjukhusdirektör och chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och regioner. I kommissionen får han sällskap av följande ledamöter.

  • Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.
  • Ann Enander, professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.
  • Vesna Jovic, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare vd på Sveriges Kommuner och regioner.
  • Camilla Lif, präst och tf kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.
  • Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
  • Mats Thorslund, professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska institutet.

Den 30 juni berättades att kommissionens ordförande blir Mats Melin. Han var mellan 2011 och 2018 justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. Han har också medverkat i flera statliga utredningar och tjänstgjort som kanslichef i EG-domstolen.

Regeringen har beslutat att tillsätta kommissionen, som får i uppdrag att granska coronapandemins effekter. Kommissionen ska bland annat utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset. Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse av olika åtgärder som vidtagits i relevanta länder.