Förra året blev det en hel del diskussion när läkarstudenter anställdes som underläkare för att, åtminstone till stor del, arbeta med sjuksköterskeuppgifter. Det började med att studenter på termin 10 erbjöds sommarvikariat på medicinkliniken i Mölndal, där sjuksköterskebristen angavs som en orsak till förfrågan. Fyra personer nappade då på erbjudandet.

Vårdförbundet kritiserade manövern och påpekade både att läkarstudenterna inte hade utbildning i omvårdnad och att sjuksköterska är en skyddad yrkestitel. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, varnade studenterna för att nappa på erbjudandet, då det skulle kunna förskjuta processen till AT och därmed också till ST.

I år har bland annat Mölndal valt att använda samma modell igen. Nu ska det dock handla om en större variation av uppgifter.

– Vi har anställt en del studerande som arbetar med en del sjuksköterskeuppgifter på liknande sätt som förra året. Det är inte samma sak som att de arbetar som sjuksköterskor, men en hel del är arbetsuppgifter som oftast görs av en sjuksköterska, säger Leif Axelsson, HR-chef på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

Han påpekar att det är en variation av uppgifter som underläkarna gör. En del är vad sjuksköterskorna normalt gör, men det kan också vara sådant som ingår i undersköterskornas arbete.

Leif Axelsson berättar också hur det inte alls har varit lika omdebatterat i år som i fjol, då det blev ganska mycket diskussioner. I år har sjukhuset/verksamheterna också satsat mer på att introducera underläkarna i deras arbetsroller.

– Vi behövde förbättra en del när det gällde introduktionerna så att man får en bättre start för att klara de uppgifter man blir åsatt att göra, säger han.

Modellen används även på andra håll inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. HR-direktör Maria Aleniusson skriver i ett mejl till Läkartidningen att hon inte har hela bilden klar för sig, men att den åtminstone förekommer inom universitetssjukhusets område 5. Där finns tre vikarierande underläkare utan legitimation inom urologen, och en arbetar inom kärlkirurgin.

Inom område 2 (Östra sjukhuset, vuxenvård och psykiatri) har åtta icke legitimerade underläkare anställts för att utföra patientnära arbete. Det ska röra sig om både läkaruppgifter och sjuksköterskeuppgifter. Underläkarna utför bland annat läkemedelsadministration och dokumentation.

Sveriges yngre läkares förening, Sylf, i Göteborg har inte fått några medlemsärenden eller klagomål angående tjänsterna. Men ordföranden Elin Stävlid tycker att studenter så sent i utbildningen som termin 10 främst ska få chansen att ägna sig åt underläkaruppgifter för att förbereda sig på arbetet efter examen och för att inte bromsa förloppet till AT och i förlängningen till specialist.

– Däremot under tidigare terminer, när man inte har möjlighet att söka underläkartjänster, finns det naturligtvis inga hinder för att arbeta med mer omvårdnadsinriktade arbetsuppgifter. Det är väl snarare lämpligt att man tidigt introduceras till vårdarbete och ser fler aspekter av vården, säger hon till Läkartidningen.

Elin Stävlid påpekar dock att i år råder en mycket speciell situation med covid-19. Alla yrkesgrupper har fått hugga i på andra sätt än normalt. Läkare i alla led, från underläkare till färdiga specialister, har i olika utsträckning fått arbeta med omvårdnadsnära uppgifter på IVA och covidavdelningar.

– I de fall man däremot anställer underläkare för att det i grunden finns ett arbetsmiljöproblem som försvårar rekryteringen av sjuksköterskor ställer vi oss emot den strategin. Här behöver arbetsgivaren i stället naturligtvis ta tag i den sakfrågan och inte låta den goda tillgången på underläkare skyla över rekryteringsproblemen i sjuksköterskegruppen, säger Elin Stävlid.

 

Läs även:

Svårt att rekrytera till kritiserade tjänster i Mölndal

Läkarstudenter erbjuds jobb som sjuksköterskor i sommar

Sylf varnar läkarstudenter för sommarjobb som sjuksköterskor