Studien leds av Andreas Josefsson, specialistläkare i urologi vid Region Västerbotten och Sahlgrenska universitetssjukhuset samt gruppledare vid Wallenberg center för molekylär medicin vid Umeå universitet.

– Målet är att läkemedlet ska minska mängden coronavirus som kan ta sig in i lungcellerna genom att det motverkar processen bakom ett enzym, säger Andreas Josefsson, i ett pressmeddelande.

Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 har hittills visat sig vara betydligt högre för män än för kvinnor. Forskarna vill nu undersöka om läkemedlet enzalutamid, som används vid behandling av prostatacancer, kan ha betydelse för coronainfektionen.

Läkemedlet är en androgenreceptorsignalhämmare. Det påverkar bland annat enzymet TMPRSS2, vilket är samma enzym som det nya coronaviruset behöver för att ta sig in i cellerna och göra skada i lungorna.

Förhoppningen är att läkemedlet ska korta sjukdomsförloppet och minska behovet av intensivvård vid covid-19.

I studien kan upp till 600 frivilliga patienter som vårdas inneliggande för covid-19, men som inte är i behov av intensivvård, ingå. Normalt sett ges det aktuella läkemedlet som långtidsbehandling, men i den här studien ska patienterna få medlet i tablettform under fem dagar. Behandlingsresultaten ska sedan jämföras med en kontrollgrupp.

– Det här är ett läkemedel som vi är väl bekanta med, men som nu kommer användas i en ny situation. Därför är säkerheten väldigt viktig i studien, säger Andreas Josefsson.

Studien är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sahlgrenska akademin och infektions- och urologklinikerna vid Norrlands universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Studien har genomgått etikprövning och är godkänd av Läkemedelsverket.

Läs mer om studien på Sahlgrenska akademins webbplats.