Ärendet gäller en operation som genomfördes 2011 i syfte underlätta andningen för Teddy Bondefalk som led av sömnapné och slemhinneöverskott. Vid operationen, där Paolo Macchiarini var en av operatörerna, togs fyra centimeter av luftstrupen bort.

Kort efter operationen drabbades Teddy Bondefalk av ett akut andningsuppehåll med hjärtstillestånd och hjärnskador som följd. Skadorna han ådrog sig vid andningsuppehållet gör att han nu behöver assistans dygnet runt.

– Jag är totalt beroende av hjälp. Jag kan inte uträtta någonting. Min syn är nedsatt också, säger Teddy Bondefalk till TV4 Nyheterna.

Han menar att ingreppet var något han varken fått information om eller samtyckt till.

Med hjälp av organisationen Centrum för rättvisa stämmer han nu Region Stockholm och begär skadestånd med 300 000 kronor.

– Den fysiska självbestämmanderätten är en av de mest centrala rättigheterna som finns. I det här fallet har Teddy Bondefalks rätt att själv välja vilka ingrepp han skulle underkasta sig åsidosatts på ett flagrant sätt. Vi menar att det i en sådan här situation måste gå att få fastslaget att hans grundläggande rättigheter har kränkts och att han därför har en rätt till skadestånd, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa, i ett pressmeddelande.

Händelsen har tidigare utretts enligt lex Maria. Sjukhuset bekräftade bland annat att dokumentationsrutinerna varit bristfälliga och att skriftlig information till patienten saknades. Socialstyrelsen som då var tillsynsmyndighet fann dock inget skäl att rikta kritik mot Paolo Macchiarini eller mot någon annan delaktig läkare.

Läs också:

Macchiarini-patient träder fram – kritisk till åklagarens beslut