Via videofilmer har forskare från Kina tittat på hur ofta människor petade sig i ansiktet både före och under covid-19-pandemin. Totalt cirka 4 700 personer från Japan, Kina, Sydkorea, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och USA har studerats före utbrottet av sars-cov-2 och cirka 2 900 under pandemin. Videofilmerna kommer från offentliga platser, såsom områden med allmänna transportmedel, gator och parker. Filmer före pandemin togs från tiden januari 2018 till oktober 2019, och tidsspannet under pandemin var februari 2020 och mars 2020, lite olika för olika länder. Inkluderade människor var individer som tydligt visade ansikte och ansiktsberöring.

Resultaten visar att människor petade sig mindre i ansiktet med munskydd, speciellt runt ögon, näsa och mun. Den största minskningen sågs i Kina och Sydkorea, där väldigt många människor bär munskydd.

– Man petar sig mindre både i ögonen och näsan och kring munnen om man har på sig ett munskydd jämfört med utan. Den slutsatsen kan man dra. Men däremot kan man inte säkert veta att det minskar infektionsspridningen. Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant. Det är inte så att man oftare håller på och justerar munskydden tydligen, som vi kanske har trott, eller åtminstone jag har trott, säger Anders Johansson, ordförande för Svenska Hygienläkarföreningen, till Vetenskapsradion.

Länk till studien: Comparison of face-touching behaviors before and during the coronavirus disease 2019 pandemic